หน้าแรก สังคม สุวรรณภูมิ แจงแล้ว! ปมสมาพันธ์นักบินฯ เตือนทั่วโลก ยันทางขับเป็นตามมาตรฐาน

สุวรรณภูมิ แจงแล้ว! ปมสมาพันธ์นักบินฯ เตือนทั่วโลก ยันทางขับเป็นตามมาตรฐาน

366
แชร์ข่าวนี้

สุวรรณภูมิ แจงแล้ว! หลังถูก สมาพันธ์นักบินฯ ออกคำเตือนทั่วโลก สนามบินทางขับดินอ่อน ยืนยันความปลอดภัยทางวิ่ง-ทางขับเป็นไปตามมาตรฐานสากล เผยสถิติการซ่อมลดลง

วันที่ 9 ม.ค. นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่สมาพันธ์นักบินนานาชาติ (International Federation of Air Line Pilots’ Associations: IFALPA) ได้ออกประกาศเตือนเรื่องความปลอดภัย (Safety Bulletin) เกี่ยวกับการใช้งานทางขับ (Taxiway) และทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ที่มีสภาพพื้นผิวอ่อนตัว (Soft Ground) นั้น

จากประเด็นดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอชี้แจงให้ทราบว่า ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สมาพันธ์นักบินนานาชาติได้เคยออกประกาศเตือนเมื่อปี 2561 ซึ่ง ทสภ.ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่สมาพันธ์นักบินนานาชาติได้แจ้งเตือนแล้ว โดยที่ผ่านมา ทสภ.ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นผิวทางวิ่ง-ทางขับมาอย่างต่อเนื่อง

โดยได้มีแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยปัจจุบัน ทสภ.อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการงานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก (Runway 01R-19L) และทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiway) โดยได้มีการเริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งทำให้ปัจจุบันสภาพพื้นผิวทางวิ่ง-ทางขับ ของทสภ. อยู่ในสภาพปกติและมีสถิติการซ่อมแซมฉุกเฉินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ทสภ. ยังมีแผนการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนชนิดพื้นผิวทางในบริเวณที่ใช้งานหนักและได้รับการรายงานปัญหาจากสายการบิน โดยการเปลี่ยนพื้นผิวทางเดิมที่เป็นชนิดแอสฟัลต์เป็นพื้นผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตซึ่งมีความคงทนแข็งแรง ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ และคาดว่าจะสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ภายในปี 2563

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมา ทสภ.ได้จัดให้มีมาตรการรองรับโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องจักรประจำภายในเขตการบินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางทั้งหมดทุกวัน หากพบว่ามีการชำรุดของพื้นผิวทาง เจ้าหน้าที่จะพร้อมเข้าดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวได้ทันที

นอกจากนี้ ยังมีการการติดตั้งระบบระบายน้ำใต้ดินชั่วคราวซึ่งสามารถลดระดับน้ำใต้ดินในบริเวณทางขับเข้าสู่หลุมจอด (Taxilane) T8, T11, T12, T13, T14 ได้เป็นอย่างดี และจากการดำเนินงานในระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System) ของ ทสภ. พบว่าสถิติการแตกของพื้นผิวและต้องมีการปิดพื้นที่ซ่อมฉุกเฉินในบริเวณทางขับและทางขับเข้าสู่หลุมจอดในปีที่ 2562 ลดลงอย่างมาก

รวมทั้งยังไม่พบรายงานอากาศยานเสียหายจากเศษวัสดุแอสฟัลต์ที่แตกร้าวและหลุดร่อนแต่อย่างใด และเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการให้บริการการบิน ทสภ.ได้จัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ทสภ.ขึ้น โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่าง ทสภ.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินแห่งประเทศไทย (AOC), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

เพื่อรายงานและประเมินสถานการณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ทสภ. เป็นรายสัปดาห์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 นอกจากนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นผิวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาท่าอากาศยาน (Airport Consultative Committee: ACC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก IATA, AOC, บวท. มาโดยตลอดทุกไตรมาสตั้งแต่ปี 2561


แชร์ข่าวนี้