หน้าแรก สังคม คนไทยหนุน รถรับจ้างผ่านแอปถูกกฎหมายเพิ่มทางเลือก แก้ปฏิเสธผู้โดยสาร

คนไทยหนุน รถรับจ้างผ่านแอปถูกกฎหมายเพิ่มทางเลือก แก้ปฏิเสธผู้โดยสาร

624
แชร์ข่าวนี้


“กรุงเทพโพลล์” ประชาชนหนุนมี รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฏหมาย มองเพิ่มทางเลือกผู้บริโภค มีความปลอดภัย แก้ปัญหาปฏิเสธผู้โดยสาร

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันแบบถูกกฎหมาย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,150 คน ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.5 เห็นว่ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันสร้างทางเลือกให้ผู้โดยสาร ไม่ผูกขาดการเดินทาง ขณะที่ ร้อยละ 40.6 มองว่า ทันสมัย สมาร์ทแท็กซี่ แต่ร้อยละ 22.6 มองว่า ยุ่งยากต้องใช้อินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ กับการทำให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพลิเคชันถูกกฎหมาย พบว่า ร้อยละ 95.7 เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 3.9 ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 0.4 ไม่แน่ใจขณะเดียวกัน ประชาชน ร้อยละ 71.6 เชื่อว่า รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมาย มีความปลอดภัยเพราะมีข้อมูลผู้ขับ และทะเบียนรถเป็นหลักฐานในแอปฯ และ ร้อยละ 62.4 ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก ใช้งานที่ง่าย ทั้งเวลาเรียกรถ เวลาจ่ายเงิน

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 67.9 อยากให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมาย มีข้อบังคับมารยาท การให้บริการของคนขับ, ร้อยละ 56.7 อยากให้มีเรทอัตราค่าโดยสารที่ยุติธรรม และร้อยละ 56.1 อยากให้มีสภาพรถใหม่พร้อมใช้งาน
แชร์ข่าวนี้