หน้าแรก เศรษฐกิจ ราชกิจจาฯ เผยไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศ 8 ล้านล้านบาท

ราชกิจจาฯ เผยไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศ 8 ล้านล้านบาท

106
แชร์ข่าวนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่องรายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามมาตร 58 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้จัดทำรายงานแสดงฐานะของเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจำทุกเดือนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงานดังต่อไปนี้

โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ฐานะการเงินสุทธิที่ 274,492.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,569,656.08 ล้านบาท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.2200 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

million

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้