หน้าแรก เศรษฐกิจ คาดสินค้าเกษตรราคาขึ้นยกแผงส่งท้ายปี

คาดสินค้าเกษตรราคาขึ้นยกแผงส่งท้ายปี

520
แชร์ข่าวนี้

ธ.ก.ส.ระบุสาเหตุ “ข้าว-ยาง-มัน-ปาล์ม “พุ่ง”

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในช่วงเดือน ธ.ค. 2562 ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาขายอยู่ที่ 7,965-7,974 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.85-0.96% เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลอิรักเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับประกันคุณภาพข้าวไทยเพื่อการส่งออกในเดือน ธ.ค.62

สำหรับยางพาราแผ่นดิบ ราคาขายอยู่ที่ 36.47-38.45 บาทต่อ กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.08-5.52% เนื่องจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของภาครัฐ และความต้องการในตลาดลดลงจากปัญหาโรคยางพาราใบร่วงชนิดใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ขณะที่มันสำปะหลัง ราคาขายอยู่ที่ 1.89-1.96 บาทต่อ กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.61-5.38% เนื่องจากมีมาตรการควบคุมการขนย้ายและคุมเข้มการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณด่านชายแดน

ส่วนปาล์มน้ำมัน ราคาขายอยู่ที่ 3.55-3.70 บาทต่อ กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3.20-7.56% เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 ซึ่งจะเริ่มใช้จริงในวันที่ 1 ม.ค. 2563 ส่งผลให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลเริ่มใช้น้ำมันปาล์มดิบมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล B10 เพิ่มขึ้น เพื่อคงสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B10 ให้เพียงพอต่อการใช้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในตลาดได้มากขึ้น สุกร ราคาขายอยู่ที่ 60.00-61.50 บาทต่อ กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.60-2.50% เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นในช่วงเข้าสู่เทศกาลปีใหม่และกุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัวต่อ กก. ราคาขายอยู่ที่ 140.00-155.00 บาทต่อ กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3.00-13.97% เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและเข้าสู่เทศกาลปีใหม่.


แชร์ข่าวนี้