หน้าแรก เศรษฐกิจ กสิกรไทยชี้ขยับค่าแรงขั้นต่ำ ร้านอาหาร-ค้าปลีก-ก่อสร้าง ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

กสิกรไทยชี้ขยับค่าแรงขั้นต่ำ ร้านอาหาร-ค้าปลีก-ก่อสร้าง ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

372
แชร์ข่าวนี้

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินว่าผลกระทบของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 อีก 5-6 บาท มาอยู่ในช่วง 313-336 บาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 1.6% จากปี 2562 โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้ต้นทุนรวมของสถานประกอบการขนาดต่างๆเพิ่มขึ้น 0.3% โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ค้าปลีกค้าส่ง ก่อสร้าง และ ภาคเกษตรกรรม

สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2563 หากรวมกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะอยู่ที่ 0.7% ยังอยู่ในกรอบที่จำกัด ซึ่งมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางด้านราคาที่สูงขึ้นกับร้านค้าอีคอมเมิร์ซ การชะลอตัวของเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ทำให้การส่งผ่านต้นทุนของผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ยากขึ้น ความอ่อนไหวต่อราคาสินค้าแต่ละประเภทของผู้บริโภค รวมถึงการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำย่อมส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อเศรษฐกิจ คือการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำจะทำให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นและนำไปสู่การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำก็เป็น ต้นทุนทางด้านแรงงานของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางส่วนสามารถผลักภาระไปให้ผู้บริโภคผ่านระดับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบางส่วน ผู้ประกอบการต้องรับภาระไว้เอง ซึ่งในบางรายจะเผชิญปัญหาด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า หากปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1.6% จะส่งผลสุทธิทางลบประมาณ 0.01 % ต่อจีดีพีไทยในปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว การปรับขึ้นราคาสินค้าในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดไว้เอง ซึ่งอาจจะกระทบผู้ประกอบการเอสเอ็มอี


แชร์ข่าวนี้