หน้าแรก การเมือง กกต.แจงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต.

กกต.แจงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต.

78
แชร์ข่าวนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 90 คน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ในการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล , การสมัครรับเลือกตั้ง , การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง , คู่มือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง , การแก้ไขแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง , การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ,บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง , การจัดทำทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้