หน้าแรก การเมือง นายกฯ พอใจภาพรวมการเปิดเทอมวันแรก

นายกฯ พอใจภาพรวมการเปิดเทอมวันแรก

64
แชร์ข่าวนี้

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจภาพรวมการเปิดภาคเรียนวันแรก ในภาคเรียนที่ 1/2565 ให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในห้องเรียน หรือ On-Site

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า โรงเรียนทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งโรงเรียนเอกชน มีการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ทั้งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน

โดยนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในห้องเรียนและทางเดิน มีการจัดเหลื่อมเวลาเรียนเวลาพักรับประทานอาหาร ทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอ รวมถึงนักเรียนส่วนใหญ่ยังได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ นายกรัฐมนตรียังฝากถึงผู้ปกครองควรสังเกตอบการ และตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน พี่อความไม่ประมาทและลดความเสี่ยงในการรับ/แพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณ ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จนมีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบและเสียชีวิตลดต่ำลง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้