หน้าแรก เศรษฐกิจ เช็กเงื่อนไขสลากออมสินพิเศษ 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ดอกเบี้ยดี ลุ้นเงิน 30 ล้านบาท

เช็กเงื่อนไขสลากออมสินพิเศษ 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ดอกเบี้ยดี ลุ้นเงิน 30 ล้านบาท

109
แชร์ข่าวนี้

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ฝากครบ 2 ปี รับดอกเบี้ย 1.20 บาทต่อหน่วย ปลอดภาษี ลุ้นเงินล้าน เช็กเงื่อนไขที่นี่

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ ชวนประชาชนออมเงินปลอดภัยด้วยสลากออมสินพิเศษ 2 ปี หน่วยละ 100 บาท โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 248 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 30 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

ครบอายุได้รับเงินต้นคืน

 • ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน รางวัลที่ 1 : 30 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดหลักเกณฑ์ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท

อายุ

 • 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

หน่วยละ

 • 100 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ย

 • ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 1.20 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.60 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 1. ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
 2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

 1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย)
 2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี 

 • ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 31 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)
  *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัล

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก

 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอน เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
 3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

สลากครบอายุ

 • โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 30,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 3,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 40 บาท

*กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

ดอกเบี้ยครบอายุ

ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 2 ปี 1.20 0.60% 101.20

 

การออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี 

 • ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ (Facebook Live : 9 MCOT) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.10 น.

รางวัลพิเศษ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี 

รางวัลพิเศษ มูลค่า 50,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
กำหนดการออกรางวัลพิเศษ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รางวัล (กำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ)
เงื่อนไขการรับรางวัลพิเศษ
 1. ธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลพิเศษผู้ได้รับรางวัลพิเศษทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลพิเศษมารับมอบรางวัล
 2. ผู้ได้รับรางวัลพิเศษมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 3. ในวันที่มารับมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัลพิเศษจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลพิเศษ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้