หน้าแรก การเมือง ศูนย์พยากรณ์ ศก.ชี้ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมาถูกทาง แต่เม็ดเงินยังไม่พอให้เห็นผล

ศูนย์พยากรณ์ ศก.ชี้ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมาถูกทาง แต่เม็ดเงินยังไม่พอให้เห็นผล

494
แชร์ข่าวนี้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ทางศูนย์พยากรณ์ฯ มองนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่กำลังพยายามผลักดันในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประกันรายได้,มาตรการชิมช้อปใช้ และการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับคนจนนั้น เป็นนโยบายที่เดินมาถูกทางแล้ว แต่เม็ดเงินยังไม่เพียงพอที่จะเกิดผลเป็นรูปธรรมกับเศรษฐกิจในภาพรวม

ส่วนการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อจี้จุดการทำงานให้ตรง จะทำให้การใช้เงินเป็นไปอย่างตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงการคลังที่มีงบประมาณอยู่ในมือ ควรมีระบบการบริหารจัดการการใช้งบประมาณให้รวดเร็วมากขึ้น ด้วยการกระจายเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถนำงบประมาณไปใช้จ่าย ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้จากการจ้างงาน เร่งรัดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

รวมถึงการจัดประชุมของหน่วยงานราชการ ให้มีการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ และดูแลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะเป็นแรงสนับสนุนทำให้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


แชร์ข่าวนี้