หน้าแรก เศรษฐกิจ EECผนึกพันธมิตรพัฒนาคนดิจิทัลต่อยอด5G

EECผนึกพันธมิตรพัฒนาคนดิจิทัลต่อยอด5G

49
แชร์ข่าวนี้

ในการลงนามความร่วมมือ MOU – 5G & Digital Talent Development in EEC นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อน EEC จากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการลงทุนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะต้องมีการขยายเชื่อมโยงโครงข่ายการพัฒนาดิจิตอลรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่ง EEC มีแผนการลงทุนเฟส 2 ระยะ 5 ปีระหว่างปี 2565-69 มูลค่า 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านเทคโนโลยี 1.5 แสนล้านบาทต่อปี

โดยการลงทุนใน EEC ที่มีการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายต่างๆ มีเป้าหมายอย่างชัดเจนแต่ประสบปัญหาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร รองรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล EEC จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีในอนาคตอยู่ที่ 4.7 แสนตำแหน่งภายใน 3-4 ปี ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ จะสามารถสร้างบุคลากรด้านดิจิทัลรองรับได้ 40,000 ตำแหน่งภายในระยะเวลา 3 ปีสามารถรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลในอนาคตรวมถึงสามารถสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ผ่านการพัฒนาพื้นที่นำร่องชุมชนบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งจะทำให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยี 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนจะมีการขยายการใช้เทคโนโลยีไปในพื้นที่อื่นๆต่อไปนอกเหนือจาก EEC ที่ 5G มีการพัฒนาครอบคลุมครบทั้งหมดแล้ว

ด้าน 4 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่เข้าร่วมลงนามในวันนี้ ต่างมุ่งเน้นในเรื่องของความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการใช้ทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่ทั้งการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีมายาวนาน การเป็นบริษัท startup ที่มีความเข้าใจในการพัฒนาตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีสำหรับอนาคต ซึ่งมองว่าเทคโนโลยีจะไม่มีความหมายหากไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้